Zarządzanie ryzykiem

Opracowanie procedur lub nowelizacja już istniejących dokumentów w zakresie sytuacji kryzysowej, awaryjnej, sabotażowej, ataku cybernetycznego;

Wskazanie dróg postępowania z mogącym wystąpić ryzykiem ludzkim oraz cyber atakiem na infrastrukturę IT.