Wdrażanie procedur

W trakcie prac nad dokumentami i rejestrami zbiorów opracowujemy procedury i zasady dostosowane bezpośrednio do Polityki Bezpieczeństwa firmy.

Są to przemyślane procedury postępowania na wypadek awarii, sabotażu, nagłych i nieprzewidzianych wypadków losowych oraz działania czynnika ludzkiego.

Korporacyjne zasady wpływają na bezpieczeństwo obiegu dokumentów, funkcjonalności infrastruktury IT, spójności i integralności działania organizacji.