Savefile LogisticStat

Aplikacja dla systemu Windows typu desktop-klient połączona zdalnie z serwerem bazodanowym Firebird SQL.

Posiada wbudowany moduł do generowania raportów oraz analiz.

Każdy użytkownik posiada swój login, hasło oraz odpowiedni zestaw uprawnień.

Administrator posiada pełne uprawnienia do wszystkich danych oraz może konfigurować program.

Użytkownik może dopisywać kolejne pozycje wjazdu/wyjazdu, nie może natomiast edytować czasów zdarzeń, które są wpisywane automatycznie przez system.

Program służy do monitorowania wjazdów i wyjazdów samochodów oraz osób z terenu firmy, ich przebywania na terenie firmy, służy celom statystycznym, podaje natężenie ruchu w wybranym okresie.

Program dedykowany jest dla firm zajmujących się dużą sprzedażą i kupnem towarów, posiadających własny teren przeładunkowy oparty o transport samochodowy i ciężarowy, posiadający co najmniej jeden punkt wjazd-wyjazd.