Savefile Connect

Innowacyjna platforma kadr i płac.

Główne zalety i korzyści aplikacji:

Przejrzysty, intuicyjny i logiczny interfejs;
Baza danych pracuje w oparciu o darmowy serwer Firebird SQL;
Napisany w języku C/C++ jedynie w oparciu o funkcje systemowe Windows;
Niewielki rozmiar, błyskawiczna instalacja, minimalne wymagania sprzętowe;
Małe obciążenie pamięci komputera podczas pracy na stanowiskach klienckich;
Wyjątkowa szybkość i wydajność (nawet przy dużej ilości danych);
Skalowalność ze względu na liczbę procesorów - bez żadnych kosztów dzięki Firebird SQL;
Nie wymaga żadnych dodatkowych pakietów (jedynie sam system Windows);
Automatyczne pobieranie nowych wersji i aktualizacja programu;
Wykorzystuje bibliotekę kompresji danych zlib;
Wykorzystuje nasze narzędzie raportujące REPCoder;
Raporty można zmieniać oraz tworzyć nowe (konieczna wiedza specjalistyczna);
Pozwala obsługiwać najbardziej skomplikowane przypadki płacowe;
Interfejs użytkownika podzielony na 4 sekcje: Kadry, Płace, DRA, Raporty;
Pozwala obsługiwać całą grupę kapitałową ( każdy podmiot w swojej własnej bazie danych);
Użytkownicy, hasła oraz rozbudowany system uprawnień do wszystkich funkcji programu oraz do raportów;
4 poziomy parametrów konfiguracji: indywidualne, grupowe, firmy, globalne;
Dodatkowa konfiguracja: rejestrów, list płac, miejsc zatrudnienia, miejsc i źródeł kosztów;
Możliwość równoległej obsługi dwóch zatrudnień pracownika;
Wiele list płac w miesiącu dla pracownika - poprawne zaokrąglanie składek ZUS na każdej liście;
Wyliczanie podstawy na ubezpieczenie chorobowe - generowanie raportu sposobu wyliczenia;
Wyliczanie wynagrodzenia za urlop - generowanie raportu sposobu wyliczenia;
Wyliczanie ekwiwalentu za urlop - generowanie raportu sposobu wyliczenia;
Konfigurowalny (kwotowo, procentowo) podział wypłaty: gotówka + 4 konta bankowe;
Sprawne drukowanie RMUA z poziomu programu (bez potrzeby otwierania Płatnika);
Gromadzenie dokumentów rozliczeniowych ZUS w bazie danych;
Gromadzenie pitów pracowniczych w bazie danych;
Eksport pitów do plików XML w celu elektronicznego przekazu do Urzędu Skarbowego;
Algorytm od netto do brutto (dla wypłaty zwykłej, umowy zlecenia, umowy o dzieło);
Wbudowany, konfigurowalny moduł PKZP do obsługi dwóch kas;
Pilnowanie limitu rocznego dla kosztów uzyskania przychodu 50% (od roku 2013);