Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem, który wskazuje środki bezpieczeństwa i procedury bezpiecznego przetwarzania informacji w szczególności danych osobowych w firmie.

Służy udokumentowaniu stosowanych przez administratora danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie ochrony przetwarzanym danym osobowym przed ich udostępnieniem i zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem niezgodnie z ustawą, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.