Inspektor Danych Osobowych

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej czynności przetwarzania danych osobowych we wszystkich działach firmy, nadzorowanie i aktualizacja dokumentacji w tym Administratora Systemów Informatycznych (ASI) oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników wszystkich szczebli w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie.