Dokumentacja RODO

Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku, nastąpiła duża zmiana w zakresie wymaganej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Przygotowujemy, opracowujemy i wdrażamy w szczególności:

- Kodeks Postępowania
- Politykę Bezpieczeństwa
- Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym
- Umowy powierzenia
- Wizerunek
- Szkolenia z ochrony danych osobowych
- i inne dokumenty wymagane przez PUODO