Audyty

Wykonujemy profesjonalne audyty fizyczno-środowiskowe, infrastruktury IT oraz Informacji, związane bezpośrednio ze standaryzacją zarządzania bezpieczeństwem.

Wykonujemy sprawdzenia, analizujemy procesy, wyznaczamy cele, stawiamy wymagania oraz oferujemy jakość na europejskim poziomie. Opracowujemy sprawozdania wraz z zaleceniami, które wdrażamy.